GRATIS OPLÆG

 For at deltage i gratis oplæg, skal du klikke på nedenstående link. Log ind eller registrer dig, så du har adgang til både udstillere og gratis oplæg.

Vær opmærksom på, at du først kan aktivere DELTAGELSE i et oplæg 15 minutter før det starter.
Her kommer du i venterum frem til 5 minutter før oplægget starter.

Mandag den 1. marts 11.00-11.30


KAN GENSES: Undersøgende matematik

Bliv introduceret til MATLAB systemet – et system til indskoling og mellemtrin med fokus på undersøgende matematik.
Mød forfatterne bag systemet Ole Freil og Heidi Kristiansen, der vil forklare nærmere om systemets generelle tilgang til undervisningen i indskoling og på mellemtrinnet. Undervejs vil du også blive præsenteret for konkrete eksempler på systemets undersøgende tilgang til matematikundervisningen taget direkte fra materialet.

Gyldendal Uddannelse

KAN GENSES: Løs arbejdets mange forskellige opgaver effektivt med iPad

En undervisers hverdag består af mange forskellige arbejdsopgaver. iPad'en er en ægte schweizerkniv, som kombinerer det bedste fra en mobilverden med det bedste fra computer. Deltag og se, hvordan vi benytter Safari til planlægning via AULA og Google G Suite, Microsoft Office 365 og Apple iWork som produktionsværktøjer. Derudover vil vi arbejde med eksterne enheder: harddisk, Apple Pencil og mikroskop.

Lars Levin, Kompas
COMM2IG

Teams latest and greatest

I 2020 har Teams udviklet sig med lynets hast og vi vil her vise jer de seneste opdateringer og nyheder, og vise jer hvordan disse kan bruges i en undervisningssituation.

Microsoft

Hvordan ser fremtiden ud for lærerens faglige udvikling?

LearnUP.dk er social læringsplatform, der sikrer kontinuerlig og digital kompetenceudvikling gennem online kurser, webinar og podcast til lærere, ledere og pædagoger. Vi har samlet korte og spændende oplæg med:
- Jonas Sprogø, Ledelse af kompetenceudvikling
- Kompetencesekretariatet, Få mere ud af din udviklingsaktivitet
- Josefine Eiby, Video som værktøj
- James Nottingham, Kompetencer i fremtiden
- Ahmet Incikli, om LearnUP

LEARNUP


Mandag den 1. marts 12.00-12.30


KAN GENSES: Fællessang fra den nye sangbog, Morgensangbogen

Kl. 12.00-12.15: Phillip Faber, Inge Marstal og Henrik Marstal præsenterer MORGENSANGBOGEN - til hele dagen. Efterfulgt af FÆLLESSANG med udgangspunkt i bogens repertoire.

kl. 12.15-12.30: Præsentation af nye udgivelser til musikundervisning samt info om MIX-abonnementet og dansksangdigital.dk 

Dansk Sang / Musiklærerforeningens forlag 


Mandag den 1. marts 12.30-13.00


Charanga.dk - Digital Musikundervisning for skoler, musikskoler og orkestre

Charanga er en prisvindende digital musikundervisningsplatform, som nu er gratis tilgængelig for alle musikundervisere og musikskolelærere i Danmark. Charanga bruges på verdensplan allerede af flere tusinde lærere og skaber musikoplevelser for millioner af elever i 62 lande. Charanga lærer eleverne musik på en sjov, motiverende, og fængende måde – som aldrig set før.

Asbjørn Keiding
DEOO Charanga 

Det trygge klassefællesskab
 

Følelsen af ensomhed og savnet af kammeraterne fylder meget blandt henvendelserne på BørneTelefonen. Når skolerne åbner igen, er trivselsarbejdet vigtigere end nogensinde. Få inspiration til, hvordan du kan skabe fællesskab og komme godt fra start med trivselsarbejdet i klassen. Hør også om vores Gratis tilbud, Børnemobilen online.

Sanne Lind, Børnefaglig konsulent
Børns Vilkår

KAN GENSES: Konkrete materialer i matematik

Aktive elever og faglige pointer for 0.-6. kl. Få inspiration til brug af konkrete materialer i undervisningen. Konkrete materialer kan understøtte elevernes matematiske læring. Elever, der formulerer sig og fortæller om varierede repræsentationer, opbygger bredere tilgang til faglige pointer og deres vej til abstrakt tænkning er kortere. Gennem eksempler præsenteres du hvordan konkreter kan styrke en fleksibel tilgang til faget.

Margit Holm
CFU Absalon

 

KAN GENSES: "Sammen om ordblindhed"

Hør om Esbjerg Kommunes ordblindeindsatser i folkeskolen og mød elever fra vores advisory board. Vi vil fortælle om indsatser, deres effekt og udfordringer i forhold til at understøtte alle ordblinde elever i folkeskolen. Elever fra vores advisory board fortæller om deres oplevelser med ordblindhed, udfordringer, ideer og deres ønsker og drømme. 

Kristina Junker Stengaard
Støttefunktion for ordblinde elever

 


Mandag den 1. marts 13.30-14.00


Konkrete materialer til indskolingen – med fokus på leg og bevægelser

Hvornår har du sidst lånt et bevægelsestæppe? En armbrøst? Eller måske en faldskærm? I mitCFU finder du et meget stort udvalg af både digitale og analoge læremidler, som du kan låne til din undervisning. Du vil blive præsenteret for et udvalg af konkrete materialer, der kan inspirere til leg, læring og bevægelse i indskolingen. Book spændende materialer til forårets undervisning på mitcfu.dk.

Morten Eidorff Langballe, pæd. konsulent
CFU - Centre for Undervisningsmidler

KAN GENSES: Sociale medier, angst og forventninger - alt det de unge kæmper med

Kom med og bliv inspireret, når forfatterne Lise Villadsen, Mette Vedsø og Sara Ejersbo mødes til en samtale om sociale medier, angst og det konstante pres, der er på unge i dag. Hør, hvordan litteraturen behandler de vigtigste tematikker, og find nye læseoplevelser, der sætter gang i tankerne og debatten. 

Gyldendal Børn & Unge

Grundbøger til dansk i læreruddannelsen

Mød ph.d. Bodil Nielsen og lektor Joy Lieberkind, der har redigeret og bidraget til Danskundervisning 1.-6. og Danskundervisning 4.-9. I oplægget vil de give et overblik over danskfaget, som danner grundlag for opbygningen af bøgerne. Dernæst vil de give eksempler på, hvordan hvert af kapitlerne viser veje fra teori til valg af mål, indhold og arbejdsformer i praksis. Som afslutning skitseres en årsplan for mellemtrinnet, der afspejler bogens kapitler. 

Hans Reitzels Forlag

KAN GENSES: Blodkongens datter. Fantasy, fiktion og historieformidling

Merlin P. Mann præsenterer et oplæg om historieformidling, Fantasy og fiktion, der blander eventyrlige tidsrejser med genfortælling af striden mellem Svend, Knud og Valdemar. Bogen blev til i samarbejde med Nationalmuseet, og oplægget fokuserer på udfordringer og muligheder, når man bruger fakta og fantasy til at styrke historieformidling og opøve kildeforståelse i forhold til eventyrlige tekster. 

Copydan Tekst & Node 


Mandag den 1. marts 15.00-16.00


KAN GENSES: Digitale teknologier

Mød Marianne Riis, lektor og ph.d. fra Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon. Vi vil tale med hende om, hvad der er sket med den digitale undervisning i EUD under corona-nedlukningen. For hvad har vi lært? Derudover får du et par gode råd til, hvad du som underviser kan læne dig op ad, når du vil inddrage it i undervisningen.

NB: Dette oplæg er 30 min.

Gyldendal Uddannelse 

KAN GENSES: Find og støt elever, som har udfordringer med arbejdshukommelsen

Forfatter Ib Hedegaard Larsen præsenterer screeningsmaterialet "TIDLIGE TEGN på faglige udfordringer" samt det tilhørende undervisningsmateriale HUSK & LÆS og HUSK & REGN, som træner elevens arbejdshukommelse gennem systematisk læse- og taltræning. Et komplet materiale, som hjælper dig til at finde og støtte elever, som har kognitive udfordringer.
Til 1.-3. klasse samt specialområdet. 

Dansk Psykologisk Forlag

Paneldebat v. Konfront

Vi starter Læringsfestivallen med et brag af monopol, når ’Daniel og monopolet’ drøfter og debatterer den stigende tendens til skolefravær fra tre perspektiver. Daniel er psykolog med Ph.D. i klinisk psykologi og har været en del af projektledelsen i Back2School projektet. Han vil få selskab af skolelederen på Tagensbo Skole Tommy Selchau Christiansen og en forælder til et barn med skolefraværsproblemer i paneldebatten d. 1/3 kl. 15.00.
Heidi Frederikke Sigdal, der blandt andet er kendt fra Go Morgen Danmark, styrer slagets gang og sørger for, at dine spørgsmål bliver besvaret. Sidder du inde med et spørgsmål, du vil have med, så skriv det til sd@konfront.io inden tirsdag den 23. februar, så samler vi dem sammen.

Konfront 

Sex & Samfund

Præsentation af Sex & Samfunds materialer og tilbud til seksualundervisning.

Pernille Ane Egebæk
Sex & Samfund


Mandag den 1. marts 16.00-17.00


KAN GENSES: Wizkids’ dysleksivenlige skoler - et skoleudviklingsprojekt

Hør om Wizkids’ nyeste projekt, Dysleksivenlig skole. Gennem et flerårigt forløb tilbyder vi at understøtte skolernes udvikling af en dysleksivenlig skolekultur og -praksis, hvor målet er at sikre bedre mulighed for læring, trivsel og deltagelse for elever med dysleksi - og i sidste ende for alle skolens elever. For en dysleksivenlig skole er god for alle elever - og nødvendig for elever med dysleksi. Vi befinder os stadig en udviklings- og afprøvningsfase, hvor de sidste brikker er ved at falde på plads. Vi tager jer med ind i maskinrummet og fortæller om baggrunden for projektet, om hvordan et dysleksivenligt skoleudviklingsforløb kommer til at se ud, og hvad det indeholder.

Line Leth Jørgensen 
Wizkids

SKOLESTYRKEN
Kom forbi og hør vores oplæg om SKOLESTYRKEN - et nyt skolestrivselsprogram, der tager udgangspunkt i netop jeres skole. Her vil du blive klogere på, hvordan man får øje på mobning og sikrer god trivsel i skolen. SKOLESTYRKEN er udviklet i et samarbejde mellem Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet. 

Red Barnet

 

Matematiske kompetencer 

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden således, at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer”, står der i formålet for faget i matematik. Bogen indeholder mange konkrete og praksisnære oplæg til aktiviteter og opgaver i matematikundervisningen fra børnehaveklassen til og med 10. klasse. Bogen til enhver matematiklærer! 

Klaus Fink
Forlaget Matematik/
Danmarks Matematiklærerforening 

Nysgerrighed og undringskultur i dagtilbud og indskoling

Se hvordan man i praksis kan bruge Mikroforskermetoden i dagtilbud og indskoling. Mikroforsker består af 7 trin og er en metode for nysgerrige børn, der gerne vil undersøge det, som de bliver optaget af i naturen. Undervejs beskrives muligheder for variation, fokuspunkter som man skal være opmærksomme på samt den voksnes rolle i forhold til at understøtte børnenes proces.

Krible Krable - flere små forskere i naturen


Tirsdag den 2. marts 11.00-11.30


KAN GENSES: Hybrid læring med G Suite for Education og Chromebooks

Vi har alle måttet finde nye måder at undervise, arbejde og interagere på det seneste år. I denne session kigger vi nærmere på konkrete strategier og tips til, hvordan man kan arbejde med hybrid læring ved hjælp af G Suite for Education og Chromebooks. Vi ser også på nogle af de nyeste produktopdateringer, som kan hjælpe i undervisningen - uanset om vi er i samme lokale eller hver for sig derhjemme.

Jesper Knoop-Henriksen, Google
COMM2IG 

 

KAN GENSES: Forfattersamtale: Hvad er en "normal" familie i dag?

Der findes intet mindre end 37 forskellige slags familier i Danmark ifølge Danmarks Statistik.
Vær med, når forfatterne Rebecca Bach-Lauritsen, Lars Daneskov og Anne Sofie Hammer mødes til en samtale om den ’moderne’ familie, regnbuefamilier og familieforhold i børne- og ungdomslitteraturen.
Få inspiration til nye bøger, der er lige til at dykke ned i sammen med eleverne.

Gyldendal Børn & Unge

Skolefravær – set fra barnets perspektiv

Hvordan oplever børn skolefravær og hvad fortæller de, at de har brug for fra deres lærer og skole? Vi præsenterer resultater fra rapporten ”Skolens tomme stole” udarbejdet med Egmont Fonden, hvor børn og forældre fortæller om barnets gode grund til ikke at komme i skole. Du får konkrete råd til, hvordan du kan inddrage barnet som kilde til at finde løsninger og ideer til skole-hjem-samarbejdet.

Helle Lund, psykolog
Børns Vilkår 

Skab læselyst med eReolen Go

I oplægget præsenteres eReolen Go og det nye konceptkatalog med koncepter til frilæsning og styrkelse af læselyst. I oplægget vil vi desuden fremvise andre gode tilbud fra eReolen Go - bl.a. den nye webserie, hvor børn anbefaler bøger i et format, som taler direkte til målgruppen. Alle tilbud fra eReolen Go ligger frit tilgængeligt for alle. 

Emma Alnor og Anne Helmig, redaktører på eReolen
eReolen Go


Tirsdag den 2. marts 12.00-12.30


KAN GENSES: Fællessang fra den nye sangbog, Morgensangbogen

Kl. 12.00-12.15: Phillip Faber, Inge Marstal og Henrik Marstal præsenterer MORGENSANGBOGEN - til hele dagen. Efterfulgt af FÆLLESSANG med udgangspunkt i bogens repertoire.

kl. 12.15-12.30: Præsentation af nye udgivelser til musikundervisning samt info om MIX-abonnementet og dansksangdigital.dk 

Dansk Sang / Musiklærerforeningens forlag


Tirsdag den 2. marts 12.30-13.00


Nyt om naturfagene: Fællesfaglighed og prøver

På dette live webinar bliver du opdateret på ministeriets justeringer af naturfagsprøverne - både den fællesfaglige mundtlige- og de nye skriftlige prøver. Få desuden inspiration til den fællesfaglige undervisning med fokus på en kompetencebaseret tilgang samt konkrete ideer til arbejdet med undersøgelser og modeller i undervisningen.
For naturfagslærere i 7.-9. kl. 

Ulla Hjøllund Linderoth, naturfagskonsulent 
GO Forlag

KAN GENSES: #UNGLETLÆST – arbejd litterært med bøger til læsesvage unge

”Den bog er alt for lang, det tager 100 år at læse den”. Kender du det? #UNGLETLÆST er en serie med alderssvarende indhold, og nu findes der nu også gratis opgaver til serien. Opgaverne er redigerbare, så de kan redidaktiseres, og de kan deles i de fleste LMS systemer. De kan f.eks. bruges i grupper i en klasse, i DSA-undervisning og i ressourcestøttecenter-regi. Hør mere om bøgerne og det teoretiske afsæt for opgaverne.

Line Ulsøe Kær, Lærer, Læringsvejleder, studerende på DPU (dansk) og læsefaglig konsulent for Turbine.
Turbine

Gid, matematik var sådan her i skolen!
 

Med afsæt i den gode historie kan matematikken motivere og fastholde elever, der ellers synes, at matematik er et kedeligt "pligtfag". Oplev selv, hvordan matematik og den gode historie gør faget levende.

Clio 

Træn eksamener og oplæg i Virtual Reality

Få indblik i hvordan StudyMinds virtuelle univers, styrker de studerende mentalt og fagligt, så de opnår bedre trivsel og resultater. Få samtidig viden om, hvordan løsningen kan integreres i undervisningen, så flere studerende kan hjælpes.

Anna Stelvig
StudyMind  


Tirsdag den 2. marts 13.30-14.00


KAN GENSES: Undersøgende litteraturundervisning
 

Mød Ayoe Henkel, lektor i dansk med særligt fokus på børnelitteratur og litteraturundervisning på VIA University College og Thomas Illum Hansen, forskningschef ved University College Lillebælt. Vi har inviteret dem i studiet for at tale om det, alle litteraturundervisere taler om lige nu, nemlig undersøgende litteraturundervisning. Hvad er det, hvordan adskiller det sig fra det, som vi allerede gør, og hvad gør du, hvis du gerne vil i gang med at arbejde undersøgende i din litteraturundervisning? Få svarene af eksperterne!

Gyldendal Uddannelse

Læremidler i mitCFU 
- få indblik i de sidste nye muligheder i mitCFU

  
CFU’s læremiddelportal, mitCFU, rummer 1000-vis af bøger, konkrete materialer, e-bøger, spillefilm og tv-udsendelser. Vi har i år foretaget systemændringer i mitCFU, så det nu er meget nemmere at låne både digitale film og e-bøger såvel som konkrete materialer. Kig ind og se, hvordan du kan låne og bruge dem i din undervisning.

Marcus Dietrich, projektleder og chefkonsulent
CFU - Centre for Undervisningsmidler

 

Stilladserende skrivning

Få hjælp til at forstå og håndtere de udfordringer, dine ordblinde elever står over for i mødet med skolens krav om skriftlig fremstilling. Med afsæt i nyeste forskning og mange års praksiserfaring med ordblindeundervisning giver vores pædagogiske konsulent Rikke Beith dig tips til at stilladsere skriveprocessen for elever med ordblindhed - fx med skriveskabeloner, der i særlig grad tilbyder eleven støtte til tekstens struktur, indhold og sprog.

Vitec MV

Evidens og praktiske erfaringer med arbejde med socio-emotionel læring

Lær konkrete aktiviteter og få ny inspiration til at arbejde med personlige- og sociale kompetencer i ind- og udskolingen. Vi tager afsæt i de erfaringer man har i Odense skolevæsen og andre steder. Forvent høj involvering og afvekslende øvelser. Mulighed for download af aktiviteter og øvelser.

Vagn Strandgaard, psykolog og erfaren folkeskolelærer 
MiLife


Tirsdag den 2. marts 15.00-16.00


KAN GENSES: Teknologiforståelse 

Der er mange forskellige tilgange til teknologiforståelse; den kommende faglighed i folkeskolen. Hør Johannes Fibiger i en samtale med Louise Scheele Elling, der omhandler hvad faget teknologiforståelse kan eller bør fokusere på. Og dig, der måske er lidt skræmt af både fagligheden og fagsproget, får også et par gode råd til, hvordan du selv kommer i gang med at undervise i teknologiforståelse.

NB: Dette oplæg er 30 min

Gyldendal Uddannelse

KAN GENSES: Underviser du kontekstbaseret og i autentiske skrivesituationer?
 

SKRIV derudad er et materiale til situeret fremstilling i dansk til 2.-5. klasse. Her skal eleverne skrive i autentiske situationer, målrette deres tekster til bestemte modtagere og arbejde med grammatik og stavning i en kontekst, der giver mening. Forfatter Maria Skelbæk Bundesen præsenterer, hvordan du med SKRIV derudad gør skrivningen autentisk, brugbar og meningsfuld for eleverne.

Dansk Psykologisk Forlag  

 

Det undersøgende læringsrum
 

Oplægget er desværre AFLYST!

 

LIFE Læringscenter

Dos and don'ts efter corona
 

Hvad har lærere, forældre og skoleledere på tværs af landet lært efter mange uger med skolelukning og fjernundervisning? Og hvad bør vi tage med os, når vi sidder i klasserne efter pandemien? Det kan vi sammen finde frem til, når vi inviterer lærere, en forælder og en skoleleder til paneldebat, hvor dine spørgsmål og erfaringer også er mere end velkomne!  

CLIO


Tirsdag den 2. marts 16.00-17.00


SKOLESTYRKEN
 

Kom forbi og hør vores oplæg om SKOLESTYRKEN - et nyt skolestrivselsprogram, der tager udgangspunkt i netop jeres skole. Her vil du blive klogere på, hvordan man får øje på mobning og sikrer god trivsel i skolen. SKOLESTYRKEN er udviklet i et samarbejde mellem Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet.

Sanne Lind & Naja Kinch Sohn
Red Barnet 

PRØV!
- En intro til vores portal www.PRØV.dk

En kort gennemgang af vores onlineportal med PRØV! SKRIFTLIG, MUNDTLIG OG UDFORDRINGER Der er nu gratis adgang for undervisere og elever til dele af SKRIFTLIG og MUNDTLIG og alt i UDFORDRINGER. 

Karsten Enggaard
Forlaget Matematik/
Danmarks MatematiklærerforeningKAN GENSES: Gør temaer og fag levende med tv og film
 

Få overblik over dine undervisningsmuligheder med tv og film. Både fjernundervisning og i klassen på skolen. I alle fag og på alle klassetrin. Hør hvad TVIS-aftalen (tv, internet og streaming) og Spillefilmsaftalen med Copydan AVU-medier giver adgang til. Også når du giver dine elever digitale lektier for. I samarbejde med CFU præsenterer vi desuden en række eksempler på alt det gode materiale, som aftalerne giver adgang til. 

Copydan AVU-medier

KAN GENSES: eTwinning i gymnasiet

Jannie Grue fra Rødovre Gymn. og Kadar Maikal fra Aarhus Gymn., Tilst vandt "Bedst i eTwinning 2020". Mød dem og lærerambassadørerne. Jannie benytter oftest eTwinning-projekter i spansk og lod eleverne undersøge digitale redskaber i coronatiden tværfagligt. Kaders projekt fokuserede på bæredygdighed, migration og fællesskab i en tid, hvor Europa bliver mere opdelt og grænser lukket. Fagligt styrkede eleverne især deres franske sprog. Se mere på etwinning.dk 

eTwinningDK


Onsdag den 3. marts 11.00-11.30


KAN GENSES: Frihed til at vælge det rigtige produktionsværktøj til opgaven

Når det gælder samarbejde og produktionsværktøjer er “kontorpakker” ofte det digitale penalhus, der forbinder tekstskrivning, visualisering af data og ikke mindst præsentationer til et samlet hele. iPad’en den eneste tablet på markedet, der giver dig frihed til at vælge mellem Google G Suite, Microsoft Office 365 og Apple iWork. Det er muligt at multitaske på tværs af pakkerne. Dette åbner op for nye kreative muligheder. Deltag og se hvordan.

Lars Levin, Kompas
COMM2IG 


KAN GENSES: Søren Jessen: Helt i fisk

Dyk med ned under overfladen og hør Søren Jessen fortælle om bogen Fiskepigen, hvor en pige og hendes lillebror venter på, at deres mor og far skal komme hjem. Imens raser en voldsom storm, der har oversvømmet alt, undtagen deres hus på bakken. Bogen er gennemillustreret med tegninger, der af og til fortæller en helt anden historie end teksten. Hvad er pointen med det? Undervejs vil der blive vist skitser og tegninger som illustrerer pointen.

Gyldendal Børn & Unge

Pres og stress i skolen

Vær med, når Børns Vilkår sammen med Trygfonden, præsenterer resultaterne af en undersøgelse blandt 1.800 børn og unge om pres og stress i skolen, og få en smagsprøve på Børns Vilkårs helt nye gratis online undervisningsmateriale til matematik og samfundsfag i udskolingen. Undervisningsmaterialet lanceres hos Alinea i maj 2021.

Anne Marie Bach Svendsen, Senioranalytiker og Katrine Andersen, Uddannelseskonsulent
Børns Vilkår 

Aktiviteter, der styrker klassens fællesskab – også på afstand
Mange af jer må efterhånden være eksperter i fjernundervisning, men det kan måske være svært at holde gejsten oppe hos eleverne, når undervisningen i mange uger har foregået på afstand. Tag plads på den anden side af det virtuelle kateter, og få praksisnære eksempler på aktiviteter, der styrker klassens fællesskab.

Daniel Gorm Andersen
Clio


Onsdag den 3. marts 12.00-12.30


KAN GENSES: Fællessang fra den nye sangbog, Morgensangbogen

Kl. 12.00-12.15: Phillip Faber, Inge Marstal og Henrik Marstal præsenterer MORGENSANGBOGEN - til hele dagen. Efterfulgt af FÆLLESSANG med udgangspunkt i bogens repertoire.

kl. 12.15-12.30: Præsentation af nye udgivelser til musikundervisning samt info om MIX-abonnementet og dansksangdigital.dk 

Dansk Sang / Musiklærerforeningens forlag


Onsdag den 3. marts 12.30-13.00


Sæt turbo på madproduktionen – nyt forløb for 9. klasse

I det fællesfaglige forløb Turbovækst fra LIFE Fonden, rettet mod 9. klasse, skal eleverne undersøge, om katalyse kan hjælpe med at producere mad. Det sker via spil, VR og undersøgelser. I denne workshop kan du høre om øvelser og materialer i kit-forløbet af Turbovækst, som leveres direkte til din skole. Forløbet er lavet af LIFE Fonden og er målrettet Fælles Mål for biologi, fysik/kemi og geografi. 

LIFE Læringscenter

Fælles Mål omkring internationale konventioner og menneskerettigheder

Hør, hvordan Fælles Mål omkring internationale konventioner og menneskerettigheder kan opfyldes, med reference til både fysiske og online materialer. 

Heidi Brandt
Unge for Menneskerettigheder

KAN GENSES: DeShame ll - Bare en joke?

DeShame II - Bare en joke? er Red Barnets nye undervisningsmateriale om digitale krænkelser blandt 9-12-årige. I 2020 har børn/unge tilbragt mere tid foran skærmen. Det har givet mulighed for at fastholde gode fællesskaber, men der kan også opstå udfordringer. Hør, hvordan du og dine elever kan bruge ’Bare en joke?’ til at gøre den digitale verden til et trygt sted. Med leg, scenarier og dialog får dine elever værktøjer til at genkende og sige fra over for digitale krænkelser.

Red Barnet 

Mød Spil Smart - nicheportalen til musikfagets mellemtrin og 7.-8. klasses valgfag

Live webinar: Få en introduktion til Spil Smarts materialer og grundtanken bag. Hør hvordan du kommer i gang med bl.a. sammenspil, musikhistorie, teori, hørelære, rytmik, kor og eksamensforberedelse. Musikfagsportalen, der er skabt af to musiklærere, indeholder realistisk materiale til brug i grundskolen - enkelt, overskueligt og lige til at gå til - henvendt til musiklæreren. 

Liv Beck & Tove Sørensen
Spil SmartOnsdag den 3. marts 13.30-14.00


Spritnye materialer til udskolingens danskundervisning

Få præsenteret de bedste af de nyeste materialer fra CFU til din danskundervisning i udskolingen. Du vil blive introduceret for nye hovedværker, interessante tv-udsendelser og didaktiske materialer, der kan give dig inspiration til undervisning, årsplan og prøver - og du kan naturligvis låne alt gratis på dit CFU.

Mette Bechmann Westergaard og Marianne Hundebøl, danskkonsulenter
CFU – Centre for Undervisningsmidler

Ha(c)k Dit Grønt

Programmér dine grøntsager med micro:bit og dyrk dem i en GroBot året rundt i klasselokalet!
Arbejd med engineering, teknologi og grønt på samme tid! Kom og hør om Ha(c)k Dit Grønt læringsunivers!
Det kan bruges i alle naturvidenskabelige fag i udskolingen.

Martin Exner, IT-didaktisk konsulent, Københavns Professionshøjskole
Rikke Andersen, Seniorforsker, Fødevareinstituttet, DTU
Ha(C)k Dit Grønt

Styrk den undersøgende matematik

I den undersøgende tilgang til matematikken stiller læreren åbne spørgsmål. På dette live webinar får du konkrete eksempler på det undersøgende arbejdes tre faser: Iscenesættelsen, elevernes selvstændige arbejde og fællesgørelsen samt input til forskellige feedbackformer.
For matematiklærere 4. - 10. kl.  

Mikael Skånstrøm, læremiddelforfatter og underviser på læreruddannelsen
GO Forlag

KAN GENSES: T3kn0l0g1f0rstå3ls3 – almen dannelse eller ligegyldigt add-on? 

Teknologiforståelse fylder i øjeblikket meget i de danske folkeskoler. Hvorfor har der de senere år pludselig været så stor fokus på teknologi i folkeskolen her mere end 50 år efter månelandingerne? Er det nyt eller er det i virkeligheden et levn tilbage fra 70´erne eller handler teknologiforståelse i virkeligheden mere om almen dannelse?
Vi kigger også på do´s and don'ts fra kommunale projekter og om vejen fra succes til forankring af projekter på skoler og i kommuner.

Mikael Scheby, CFU Absalon 
Professionshøjskolen Absalon


Onsdag den 3. marts 15.00-16.00


KAN GENSES: Gyldendal Booktalk

Få inspiration til alt det nye, som bliver udgivet nu og i foråret hos Gyldendal Børne- & ungdomsbøger samt Gyldendal Uddannelse. Det hele foregår i en skøn blanding af præsentation af bøger og besøg af aktuelle forfattere, som læser op og fortæller om tilblivelsen af deres udgivelser. Så hav blyanten klar, og lav din ønskeseddel, mens nyhederne bliver udfoldet!

Gyldendal Uddannelse

 

Minecraft: Education Edition

Minecraft: Education Edition er en skoleudgave af det populære spil med særlige funktioner til blandt andet klasserumsstyring. I denne session vil du få en grundig introduktion til, hvordan du (også som nybegynder) kan komme i gang med at bruge spillet i din undervisning. 

Microsoft 

KAN GENSES: Virtuel undervisning – hvad er de næste skridt?

Vi zoomer ind på ledelsens rolle, det kollegiale praksisfællesskab og teknologiforståelse ifm. virtuel undervisning. Kom til webinar hvor vi diskuterer, hvordan vi kommer videre herfra. Paneldebat med Annette Degn, Randers SOSU, Michael Bentzen Sandberg, Aarhus Hf&VUC, Anders Bolund og Michael Lund-Larsen, eVidenCenter. 

eVidenCenter 

KAN GENSES: To unikke digitale prøver til dansk til 3.-7. klasse

Få indsigt i dine elevers læseforståelse og skriftlige kompetencer med "EVALD Evaluering af Læseforståelse og Delfærdigheder" og "SK Skriftlige Kompetencer". Hør, hvordan du med disse prøver får et solidt grundlag til at vurdere dine elever og tilrettelægge din undervisning. EVALD præsenteres af forfatterne Dorthe Klint Petersen og Louise Rønberg og SK-prøven af redaktør Maria Skelbæk Bundesen.

Dansk Psykologisk Forlag   


Onsdag den 3. marts 16.00-17.00


Foto: Just Human

 

Sund energi & motivation

Hør underviser Chris MacDonald fortælle om, hvordan sundhed hænger sammen med psykologi og sociale relationer - og hvad der skal til for, at vi oplever energi og mentalt overskud. 

Chris MacDonald, underviser og foredragsholder  


Torsdag den 4. marts 11.00-11.30


KAN GENSES: Nyt dansksystem til mellemtrinnet
Mød Sabine Birch Larsen, Erica Price Stjernø og Natasha Brink Lorenz til en samtale om det nye dansksystem, DanskSkud, som bl.a. er en grundbog og en arbejdsbog til et moderne og verdensvendt danskfag, hvor der skal bygges bro mellem litteratur, billeder, medier og elevernes egen verden. Hør bl.a. forfatterne fortælle om, hvordan DanskSkud styrker elevernes nysgerrighed, fantasi og samarbejde og bringer dem ind i autentiske og stilladserede produktionssituationer.

Gyldendal Uddannelse

Hybrid undervisning i Teams

I denne session kommer vi med gode tips og tricks til, hvordan du kan bruge Teams på en meningsfuld og engagerende måde i fjern- og hybridundervisningsscenarier. 

Microsoft 

KAN GENSES: Træn eksamener og oplæg i Virtual Reality

Få indblik i hvordan StudyMinds virtuelle univers, styrker de studerende mentalt og fagligt, så de opnår bedre trivsel og resultater. Få samtidig viden om, hvordan løsningen kan integreres i undervisningen, så flere studerende kan hjælpes. 

StudyMind 

KAN GENSES: Multi Math - sproget i matematikken

Få viden om og inspiration til, hvordan man kan arbejde med elevernes sproglige bevidsthed i matematikundervisningen. Oplægget vil være praksisnært, og du vil få konkrete værktøjer, som du kan bruge i din undervisning. Du vil også blive præsenteret for Multi Math-spillene, som kan danne rammen om en matematisk samtale. For matematiklærere 0. - 6. kl.

Multi Math


Torsdag den 4. marts 12.00-12.30


KAN GENSES: Fællessang fra den nye sangbog, Morgensangbogen

Kl. 12.00-12.15: Phillip Faber, Inge Marstal og Henrik Marstal præsenterer MORGENSANGBOGEN - til hele dagen. Efterfulgt af FÆLLESSANG med udgangspunkt i bogens repertoire.

kl. 12.15-12.30: Præsentation af nye udgivelser til musikundervisning samt info om MIX-abonnementet og dansksangdigital.dk 

Dansk Sang / Musiklærerforeningens forlag


Torsdag den 4. marts 12.30-13.00


SletDet

Fagpersoner vil præsentere viden om digitale krænkelser blandt unge i Danmark og give et indblik i Red Barnets indsatser, og hvordan de er med til at bekæmpe digitale overgreb. Der fokuseres på, hvad der er på spil, når børn/unge krænker hinanden, og de barrierer børn/unge oplever i forhold til at fortælle det til en voksen, når de bliver krænket på nettet. Desuden vil oplægsholderne runde de konsekvenser, som unge der udsættes for digitale sexkrænkelser, gennemlever.

Red Barnet

Kom godt i gang med LEAPS

Der sættes fokus på projektbaseret læring i praksis, og skoleprojektlederne fra Kata Fonden vil præsentere konkrete materialer og værktøjer. Du vil således som deltager få ny inspiration til undervisningen. Derudover tilbydes du indblik i konkrete erfaringer med implementeringen af LEAPS på fire udvalgte skoler i Danmark. Oplægget henvender sig til alle, der gerne vil vide mere om projektbaseret læring, integration af STEM-fagene, innovation i skolen samt fremtidens kompetencer. 

Skoleprojektledere fra Kata Fonden
LEAPS 

EXAKT - visuelle læringsmiljøer

Få indblik i de forskellige muligheder for at integrere visuelle læringsmiljøer i jeres eksisterende lokaler. Du får her gennemgået en række cases og muligheder med udbytterig og aldersdifferentieret undervisningsmiljøer med fagrelevant indhold og læringsprocesser, der fremmer elevernes mulighed for udvikling og læring. 

Susanne Christiansen
EXAKT - visuelle læringsmiljøer 

KAN GENSES: FARVEL TIL BELÆRINGSKONSULENTERNE

Mød Casper Rongsted og Anders Peter Nielsen, der vil ændre måden vi tænker skoleudvikling. Hør dem bl.a. fortælle, hvordan de mener fremtidens kompetenceudvikling for lærere og pædagoger ser ud. 

Verden bedste danske skole  


Torsdag den 4. marts 13.30-14.00


Nyt om naturfagene: Fællesfaglighed og prøver

På dette live webinar bliver du opdateret på ministeriets justeringer af naturfagsprøverne - både den fællesfaglige mundtlige- og de nye skriftlige prøver. Få desuden inspiration til den fællesfaglige undervisning med fokus på en kompetencebaseret tilgang samt konkrete ideer til arbejdet med undersøgelser og modeller i undervisningen.
For naturfagslærere i 7.-9. kl. 

Ulla Hjøllund Linderoth, naturfagskonsulent
GO Forlag 

KAN GENSES: "Sammen om ordblindhed"

Hør om Esbjerg Kommunes ordblindeindsatser i folkeskolen og mød elever fra vores advisory board. Vi vil fortælle om indsatser, deres effekt og udfordringer i forhold til at understøtte alle ordblinde elever i folkeskolen. Elever fra vores advisory board fortæller om deres oplevelser med ordblindhed, udfordringer, ideer og deres ønsker og drømme. 

Kristina Junker Stengaard
Støttefunktion for ordblinde elever  

Hands on - teknologiforståelse
Hør, hvordan du kan gøre teknologiforståelse interessant og få mod til at integrere den i din undervisning. Du vil blive præsenteret for læringsteknologier fra LEGO Education og MakeBlock samt det tilhørende undervisningsmateriale, som kan inspirere eleverne til at være kreative, tænke kritisk og løse komplekse problemer med teknologi.
Find spændende materialer til teknologiforståelse på lekolar.dk/steam

Lars Ingemann Bo, LEGO Academy Teacher Trainer og STEAM-ekspert
Lekolar

Virkelige problemstillinger med eleverne i fokus

Hvordan producerer vi mad nok til verdens befolkning eller forhindrer et tab af biodiversitet blandt insekter i DK? Undervisningsforløb fra LIFE Fonden sætter fokus på virkelige problemstillinger, der understøtter FN’s Verdensmål. Vi vil vise dig, hvordan elever i LIFE forløb arbejder med de naturvidenskabelige kompetenceområder i deres problemløsning med konkrete eksempler fra de yngste til de ældste elever.

LIFE Læringscenter


Torsdag den 4. marts 15.00-16.00


Teknologi i det ordblindevenlige læringsmiljø

Hvordan forbereder du dine skrive- og læseaktiviteter, så dine ordblinde elever kan deltage på lige fod med de andre? Og hvilke redskaber fra din it-pædagogiske værktøjskasse kan sikre, at du har et ordblindevenligt læringsmiljø i dine fag? Det gør vores pædagogiske konsulenter Rikke og Bjarne dig klogere på, i selskab med Alexander fra SubReader, der viser, hvordan du inkluderer eleven via oplæsning af undertekster på udenlandske film. 

Vitec MV

KAN GENSES: Succesfuld digitalisering af AMU

Få indblik i hvordan vi hurtigt skaber overblik over, hvordan vi digitaliserer AMU-kurser og bedst vurderer, hvordan man designer digitale AMU-forløb. 

Edura 

KAN GENSES: Klar til Indkøb med Forbrugerrådet Tænk og udvalgte gæster

Deltag i dette oplæg og bliv klogere på: - Hvordan du gør dine elever til kompetente forbrugere i supermarkedet. - Hvorfor indkøb af mad er en vigtig del af maddannelse. Vi går på opdagelse i vores undervisningsmateriale indkoeb.taenk.dk og fortæller, hvordan du kan bruge det i din undervisning, og hvorfor vi har lavet det.

Forbrugerrådet Tænk

 

KAN GENSES: eTwinning i dagtilbud og grundskolen

Pædagog Sofie Gregersen fra Daginstitutionen Syvhøjvænge og lærer Charlotte Rørbøl fra Langelinieskolen vandt hver "Bedst i eTwinning 2020". Mød dem og ambassadørerne. Sofie og hendes kollega Gitte gennemførte forløbet "Friendship with Food" med børnehaver i Slovenien og Tjekkiet. Charlottes projekt handlede om børns rettigheder og FN-målene, men blev samtidig et stærk forløb under corona med 50 partnere i hele Europa. Se mere på eTwinning.dk

eTwinningDK 


Torsdag den 4. marts 16.00-17.00


I Islamisk Stats varetægt i 398 dage


Hør fotograf Daniel Rye fortælle om sine 13 måneder i fangenskab hos ISIS. En gruopvækkende beretning, som også handler om, hvordan man bevarer håb, når det ser allermest sort ud.

Daniel Rye, fotograf og foredragsholder

 

 
 

 


Sponsorer

;