OM FESTIVALEN

Hvad er Læringsfestival online 2021?

Læringsfestival online 2021 er fire dage med inspiration, idéer til undervisningen og konkrete indspark til undervisere, skoleledelser, pædagoger, konsulenter og andre med interesse for dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser.

Det hele foregår online, så alle kan logge på og være med.   

Festivalen består af en udstilling om læremidler med en bred vifte af tilknyttede praksisnære oplæg og en konference med et stort, fagligt program. Det er gratis at deltage i udstillingen og de praksisnære oplæg, mens deltagelse i konferencen er mod betaling. 

På udstillingen kan du møde forlag og andre leverandører af læremidler og holde virtuelle møder med udstillere om nye læremidler til din undervisning. 

På konferencen kan du deltage i en lang række oplæg, der retter sig mod de forskellige uddannelsesområder, fra dagtilbud og grundskole til ungdoms-, voksen- og efteruddannelse. Temaet for 2021 er ”Kvalitet i undervisningen med fokus på faglige fremskridt og trivsel ved brug af nye undervisningsformer, herunder med inspiration fra nedlukningen under COVID-19”, som vil blive belyst med eksempler fra praksis og forskning på området. 

Læringsfestival online 2021 afholdes fra 1. til 4. marts 2021

Udstillingen har åbent fra kl. 11.00 - 17.00 alle fire dage.

Konferencen har program fra 11.45 - 17.00 alle fire dage.

Arrangører 

Læringsfestival online 2021 er arrangeret af Skolemessen og Danmarks Læringsfestival. Bag det fælles virtuelle arrangement står Centre for Undervisningsmidler i Danske Professionshøjskoler og Styrelsen for It og Læring i Børne- og Undervisningsministeriet. 

 

 

 

;