ORDBLINDHED OG ANDRE LÆSEVANSKELIGHEDERGense konferenceoplæg her på hjemmesiden fra den 1. april


4. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens program

 

V. Lotte Thor, Journalist og tidligere nyhedsvært


4. marts kl. 11:45-12:00 Fællessamling og intro til konferencedagen om ordblindhed og andre læsevanskeligheder

Stina Kjær Madsen & Trine Nobelius fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet byder velkommen og introducerer dagens program.

Trine NobeliusTrine Nobelius, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet​

Stina Kjær MadsenStina Kjær Madsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet​


4. marts kl. 12:00-12:50 Den læsende hjerne i en digital verden: Implikationer for uddannelse og demokrati

Maryanne Wolf, Center for Dyslexia, Diverse Learners and Social Justice, University of California, Los Angeles

I dette oplæg vil jeg præsentere skriftsprogets udvikling, og hvordan læse- og skrivefærdigheder forandrer læserens hjerne. Jeg vil fremhæve udviklingen af dybe læseprocesser som kritisk analyse og empati, og hvordan disse processer kan påvirkes af henholdsvis analoge og digitale medier. Både digitale teknologiers fordele og ulemper for læring vil blive diskuteret – ikke mindst den betydning modtagelighed for falske nyheder og demagogi har for demokratiske samfund.

Oplægget er på engelsk.

Se slides fra oplæg (pdf)Maryanne Wolf, Center for Dyslexia, Diverse Learners and Social Justice, University of California, Los Angeles


4. marts kl. 14:00-14:50 "Bare fordi jeg er ordblind, kan jeg godt blive det alle andre bliver” – om at styrke fagligheden og selvbilledet hos ordblinde udskolingselever, eksempler fra undervisningspraksis.

Julie Fredsø-Rauer, læse- og teknologikonsulent v. LæseTek, CSU Holbæk

Med stigende skriftsproglige krav op gennem udskolingen oplever elever med ordblindhed, at deres muligheder for at deltage aktivt i almenundervisningen begrænses. Eleven kan miste troen på sig selv og muligheder for uddannelse. Hvordan løfter vi disse elever, og hvordan giver vi dem troen på læring og faglig udvikling? e/skolen er Holbæk Kommunes undervisningstilbud til svært ordblinde elever i udskolingen. Gennem særlige undervisningsstrategier og brug af LST er udvikling af almen viden, gode arbejdsvaner og ikke mindst fagligt selvværd i højsædet. I oplægget vil Julie præsentere konkrete eksempler fra sin undervisningspraksis, som dels har et fagligt fokus på strategier til bl.a. skriftlighed, læseforståelse, prøveforberedelser m.m. og dels et fokus på at mindske emotionelle følger af ordblindhed og udvikling af personlig robusthed.

Se slides fra oplæg (pdf)

Julie Fredsø-RauerJulie Fredsø-Rauer, læse- og teknologikonsulent v. LæseTek, CSU Holbæk

 


4. marts kl. 15:00-15:50 To oplæg om erfaringer med muligheder og udfordringer i virtuel undervisning og vejledning af ordblinde elever og studerende

1) Inkluderende læring i det virtuelle undervisningsrum – med særligt fokus på elever med ordblindhed

Dorthe Bechmann, læsekonsulent, Køge Kommune
Hvilke faktorer og hensyn skal man som lærer tage, når man skal inkludere og skabe deltagelsesmulighed for elever med ordblindhed i det virtuelle undervisningsrum. Få konkrete fif til, hvordan du som underviser kan strukturere og skabe undervisning, som inddrager og tager hensyn til elever med ordblindhed. Oplægget tager udgangspunkt i et ”mentor-forløb” i virtuel undervisning.

Se slides fra oplæg (pdf)

2) Muligheder og udfordringer i virtuel vejledning

Laura Kongskov, teamkoordinator og læse- og skrivevejleder, Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet
I dette oplæg sammenfattes perspektiver på muligheder og udfordringer i individuel virtuel vejledning af studerende med udgangspunkt i erfaringer og eksempler fra læse-/skrivevejledningen ved Rådgivnings- og støttecentret.

Se slides fra oplæg (pdf)

Laura KongskovLaura Kongskov, teamkoordinator og læse- og skrivevejleder, Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet

 

Dorthe BechmannDorthe Bechmann, læsekonsulent, Køge Kommune


4. marts kl. 16:00-16:50 20 års erfaringer med læse- og skriveteknologi for elever med læse- og skrivevanskeligheder/dysleksi

Idor Svensson, professor och legitimerad psykolog & Gunilla Almgren Bäck, doktorand och legitimerad lärare/specialpedagog

Som resultat af 20 års undersøgelser på Linnéuniversitetet er der offentliggjort en række artikler og rapporter om hjælpemiddelteknologi til elever med læse- og skrivevanskeligheder/dysleksi.

Hovedformålet med undersøgelserne har været at undersøge betydningen af læse- og skriveteknologi for evnen til at tilegne sig samt kommunikere tekst blandt elever med læse- og skrivevanskeligheder/dysleksi i grundskole og gymnasiale uddannelser. Et andet formål har været at undersøge, om læse- og skriveteknologi kan styrke motivation for skolearbejde og selvforståelse. Derudover har formålet været at få en dybere forståelse af speciallæreres og elevers oplevelser relateret til brugen af læse- og skriveteknologi. For nylig er der foretaget en opfølgende interviewundersøgelse fem år efter interventionen med elever i grundskolens 4. klasse. Undersøgelsen beskriver 10 elevers oplevelser og anvendelse af læse- og skriveteknologi i læse- og skrivesituationer, efter interventionen og i deres nuværende situation.

Oplægget er på svensk.

Se slides fra oplæg (pdf)

;