GRUNDSKOLEGense konferenceoplæg her på hjemmesiden fra den 1. april


1. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens programV. Jacob Fuglsang, Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken


1. marts kl. 12:00-12:50 Ministerdebat om erfaringer fra corona

Ser vi anderledes på hvad kvalitet er efter corona? I denne debat vendes erfaringer fra et år med corona, nødundervisning og nedlukninger - men hvad kan vi lære og hvilke erfaringer tager vi med fremover. I panelet sidder Pernille Rosenkrantz-Theil, Gordon Ørskov Madsen, Ole Heinager, Esther Vyff, Ane Qvortrup. Debatten modereres af Jakob Fuglsang.

Pernille Rosenkrantz-TheilBørne- og undervisningsminister

Esther Vyff PetersenEsther Vyff Petersen er formand for interesseorganisationen Danske Skoleelever. Esther Vyff Petersen gik i sommers ud af 9. klasse og har siden arbejdet som formand for Danske Skoleelever. Som formand repræsenterer Esther mere end 1.000 elevråd i hele landet. Esther har i sit formandsår fokus på det gode undervisningsmiljø og faglighed for alle.


Ane QvortrupAne Qvortrup er professor i almendidaktik og leder af Center for Gymnasieforskning på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Hun forsker i undervisnings- og læringsmiljøer og den måde, de løbende transformerer sig. Senest har hun forsket i online-undervisningen under Corona-krisen.  

Ole HeinagerOle Heinager er administrerende direktør på NEXT, en af landets store erhvervs- og gymnasieskoler. Derudover er Ole Heinager formand for Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier Lederne og sidder under covid19 nedlukningen med i undervisningsministeriets sektorfølgegrupper. 

Gordon Ørskov MadsenGordon Ørskov Madsen er formand for Danmarks Lærerforening siden september 2020. Gordon har været medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse siden 2007 og været formand for overenskomstudvalget siden 2010. Han er tidligere lærer på Hasle Skole ved Aarhus og har været kredsformand i Aarhus Lærerforening.

Moderator, Jacob FuglsangJournalist og uddannelsesredaktør på Politiken


1. marts 14:00-14:50 Matematikangst – er matematik specielt farligt?

Vi kender alle nogen, der føler sig utrygge, når talen falder på matematik. Men hvad er det ved dette fag, der skaber så stærke negative reaktioner? I dette oplæg ser vi bl.a. på hvad matematikangst er for en størrelse, hvad årsagerne til det kan være, og hvad vi kan gøre for at forebygge det.

Se slides fra oplæg (pdf)

Maria Kirstine ØstergaardMaria Kirstine Østergaard er cand.pæd. og ph.d.-studerende i Matematikkens Didaktik ved Københavns Professionshøjskole og Aarhus Universitet, DPU. Hun har tidligere undervist både i folkeskolen og på læreruddannelsen.Maria Kirstine Østergaard fokuserer i sin forskning særligt på de forestillinger, som elever gør sig om, hvad matematik er og kan anvendes til. I 2018 udgav hun bogen ”Matematikangst – fordomme og køn”, der bl.a. bygger på interviews med voksne, der lider af matematikangst.


1. marts kl. 15:00-15:50 Hvad kan vi lære af skolelukningerne under corona?

Hvad har underviserne gjort sig af erfaringer, og hvordan står det til med elever og kursisters læring, motivation og trivsel? I dette oplæg præsenterer EVA væsentligste resultater og konkrete tiltag fra deres undersøgelse på tværs af uddannelsesområderne. v. Anne Katrine Kamstrup, Seniorkonsulent ved EVA og ansvarlig for erfaringsopsamlingen, Chantal Pohl Nielsen

Se slides fra oplæg (pdf)

 

Anne Katrine KamstrupAnne Katrine Kamstrup er seniorkonsulent i enheden for ungdomsuddannelser på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Her har hun gennemført en række projekter med fokus på digitalisering af undervisning og digitale kompetencer på ungdomsuddannelsesområdet. Anne Katrine er uddannet antropolog og har en ph.d.-grad i uddannelsesforskning fra DPU, Aarhus Universitet.

Chantal PohlChantal Pohl Nielsen er chefkonsulent i grundskoleenheden på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Chantal Pohl Nielsen er projektleder for erfaringsopsamlingen. På EVA arbejder hun bl.a. med fleksible undervisningstilbud til elever med særlige behov. Hun har tidligere været med til at evaluere folkeskolereformen samt omstillingen til øget inklusion. Chantal er cand.polit., ph.d. fra Københavns Universitet.

 


1. marts kl. 16:00-16:25 Frihedsforsøg: Hvad er faglig kvalitet, når reglerne er næsten væk?

I denne dialog-session giver projektledere fra forvaltningen i to forskellige kommuner deres første ideer til, hvad de vil gøre anderledes i de to kommuner fra august 2021, hvor de normale regler kan fraviges.

Christina Aalling WolffChristina Aalling Wolff er programleder for frihedsforsøget ”Børnenes Skole – folkeskole med frihed, faglighed og fælleskab” i Holbæk Kommune. Christina har erfaring som lærer, skoleleder og konsulent og har udover læreruddannelse, også en diplom i ledelse KLEO og en Master i ledelse og organisationsudvikling med fokus på Innovation fra Aarhus Universitet/CBS/DPU.

Jørgen BorgJørgen Borg er projektleder for frihedsforsøget i Esbjerg Kommune. Jørgen er ansat som ledelseskonsulent i Børn & Kultur forvaltningen i Esbjerg Kommune. Han er oprindeligt læreruddannet og har bl.a. en fortid som uddannelsesleder.


1. marts 16:25-16:50 Hvad lærte forældrene, da skolen flyttede hjem til børnene?

I denne samtale vil Rasmus og Anja reflektere over det at være forældre med børn i folkeskolen, siden den lukkede i marts 2020; med primært digital kommunikation og brug af digitale læremidler. Med nyt indblik i børnenes skoledag har de (gen)opdaget samarbejdet og den gensidig afhængighed mellem skole og forældre. Og fået input til kommende skolebestyrelsesdrøftelser om skolens værdigrundlag, principper og prioriteter i børnenes tjeneste - i ”normalskolen".

Rasmus EdelbergRasmus Edelberg er formand for foreningen Skole og Forældre, der repræsenterer skolebestyrelser og forældre med børn i folkeskolen. Han er gift med Line og far til to børn.

Anja Ravn Schmidt JoensenAnja Ravn Schmidt Joensen er medlem af hovedbestyrelsen i Skole og Forældre gennem 3 år. Hun er desuden formand for skolebestyrelsen på Bellahøj Skole i København og har to børn i folkeskolen.


2. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens program V. Jacob Fuglsang, Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken


2. marts 12:00-12:50 Paneldebat: Påvirker digitalisering, data og tech-giganter hvordan vi tænker uddannelse?

Hvordan forstår vi pædagogik og uddannelse, når verden bliver mere digital og undervisningen går online? I denne modererede paneldebat bringer forskning, forvaltning og tech-giganter deres perspektiver på banen, når vi diskuterer, hvordan tech og data påvirker den måde, vi tænker undervisning og uddannelse på, og hvilken virkning de har på vores forståelse af undervisningens kvalitet, formål og succeskriterier

Jesper Knoop HenriksenJesper Knoop Henriksen er Chef for Google for Education i Danmark og Island. Jesper Knoop-Henriksen har arbejdet med Googles uddannelsesaktiviteter i Norden de seneste 5 år, og har samarbejdet med skoler og kommuner om deres strategi og udnyttelse af læringsteknologi. Jesper er desuden en del af bestyrelsen i EdTech Denmark, som er en forening, der samler aktører fra forskningssektoren, samt den offentlige og private sektor, som alle beskæftiger sig med læringsteknologi. 

Morten OvesenMorten Ovesen er Industry Executive hos Microsoft Danmark og leder samarbejdet med hele grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Han har fokus på den strategiske udvikling af både læringsmiljøet og hverdagen for underviserne samt koblingen til resten af organisationen, fx i kommunerne. Morten har været hos Microsoft i 6 år.


Lucas ConeLucas Cone er ph.d.-stipendiat på DPU, Aarhus Universitet og leder af det tværeuropæiske forskningsnetværk PRIVATOPIA. Lucas forsker i kommercielle interesser i uddannelsessektoren med særligt fokus på de globale tech-giganter. Han har delt sine perspektiver i bl.a. Deadline, Orientering, Politiken, Jyllands-Posten og Altinget samt udgivet bøger på MIT Press og Hans Reitzels Forlag.

Flemming EllingsenFlemming Ellingsen er ansat som centerchef for dagtilbuds- og skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune. Flemming står i spidsen for projektet Fremtidens skole, hvor der arbejdes med didaktiske og metodiske greb, som tilsammen sætter en læringsramme med en projektbaseret innovativ og virkelighedsnær dimension.

Martin ØstergaardMartin Østergaard Christensen er direktør for Børn og Unge i Aarhus Kommune, hvor ca. 65.000 børn hver dag går i dagtilbud, skole eller fritidstilbud. Han har tidligere været skoledirektør i Aalborg og børne- og unge direktør i Hjørring. Martin Østergaard Christensen deltager desuden i Kommunernes Teknologitænketank, som er nedsat af KL med formål om at sikre en fortsat tillidsfuld, gennemsigtig og ansvarlig udvikling i brugen af teknologi og data i kommunerne.

Moderator, Jacob FuglsangJournalist og uddannelsesredaktør på Politiken


2. marts 14:00-14:50 Motivation og læringsmiljø i udskolingen

I dette oplæg får du viden om hvordan vi kan forstå unges motivation for læring og mangel på samme, og inspiration til hvordan man i klasserummet kan fremme elevers læringsmotivation gennem et fokus på en vifte af motivations-orienteringer. 

Se slides fra oplæg (pdf)

Mette PlessMette Pless er lektor på Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet. Hun har igennem en årrække forsket i spørgsmål om unges uddannelsesdeltagelse, motivation og overgange i uddannelsessystemet – både i relation til den brede gruppe af unge, men også de unge som befinder sig på kanten af uddannelsessystemet.https://www.cefu.dk/emner/om-cefu/forskere/mette-pless.aspx


2. marts 15:00-15:50 Relationer i en online tid

Det kan føles svært at skabe relationer, især når undervisningen foregår online. Bliv klogere på hvordan nogle undervisere har grebet det an, og de studerendes oplevelse heraf, når Lillian Buus fortæller om indsamlede erfaringer.

Se slides fra oplæg (pdf)


2. marts 16:00-16:50 Inspiration til teknologiforståelse i folkeskolens fag

Er du nysgerrig på forsøgsfagligheden teknologiforståelse? Og har du lyst til at prøve kræfter med teknologiforståelse på din egen skole? Så er denne interviewsession om teknologiforståelse lige noget for dig. I interviewsessionen fortæller en række deltagere i BUVM’s forsøg med teknologiforståelse om deres erfaringer med implementeringen af forsøgsfagligheden.

Thomas Seiger Behrens, ModeratorThomas Behrens er ansat som lektor på læreruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. Han er uddannet lærer, har en cand. scient. i idræt og psykologi samt en master i IKT og læring. Thomas er del af projektledelsesgruppen for Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning og underviser bl.a. i modulet ”Teknologiforståelse og Digital dannelse” på læreruddannelsen. Af særlige interessefelter kan nævnes: Teknologiforståelse og digital dannelse, undervisning, læring og didaktik, uddannelsesudvikling samt blended learning.


Morten JacobsenMorten Jacobsen er uddannet lærer og arbejder som pæd. It vejleder på Skolen ved Nordens Plads, som er en specialskole på Frederiksberg. Morten har gennem de sidste 10 år specialiseret sig i at implementere ny teknologi i undervisningen. Hans primære fokus er på de muligheder, som teknologierne bringer for elever med særlige behov, og hans arbejde med teknologi har blandt andet givet ham Politikens undervisningspris. Morten arbejder også som konsulent og er en flittig brugt international oplægsholder.

Lars StahlLars Stahl har været lærer i 20 år på tre forskellige skoler i Odense. Lars underviser pt. i udskolingen på Holluf Pile Skole i matematik og naturfagene og fungerer samtidig som teknologivejleder. Siden opstart af forsøget med teknologiforståelse i folkeskolen har Lars har været ressourceperson på Holluf Pile Skole, som deltager i forsøgsfaget i fagene dansk, matematik, natur og teknologi samt håndværk og design. Derudover er Lars ansat som læringskonsulent en dag om ugen i Verdens Bedste Robotby, Odense Kommune.

Thomas FallemannThomas Fallemann er konsulent er ved Verdens Bedste Robotby, og er tovholder for kommunens indsatser i folkeskolerne herunder Børnene i Robotbyen. Thomas har en baggrund som lærer i Odense de sidste 15 år, og er tilknyttet forsøg med teknologiforståelse som forvaltningsrepræsentant.

Stine CarlsenStine Carlsen arbejder som lærer og PLC-vejleder på Bymarkskolen i Hobro. Bymarkskolen deltager i forsøget med teknologiforståelse integreret i eksisterende fag med skolens indskolingsklasser. Stine er skolens ressourceperson i forsøget og arbejder desuden med teknologiforståelse gennem sin rolle i PLC. Desuden underviser hun 6. årgang i matematik, hvor hun også har fokus på at bringe relevante teknologier i spil.


3. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens programV. Lotte Thor, Journalist og tidligere nyhedsvært


3. marts 12:00-12:50 Vedholdenhed i skolen – Viljen starter, hvor lysten slutter

Vedholdenhed er på mange måder en superpower, der giver stærke resultater i læringsøjemed, men som er kommet under pres med den hastige teknologiske udvikling med smartphones, streaming, konstant online tilgængelighed mv. Forskning har påvist at vedholdenhed kan trænes og opøves. Dette oplæg giver dig en indføring i teorien og forskningen bag vedholdenhed og hvordan man kan træne vedholdenhed i læringssituationer helt eksplicit. Det kan både være som et ”add on” i undervisningen, men også som en fuldt integreret del af den daglige undervisning.

Se slides fra oplæg (pdf)

Allan KortnumAllan Kortnum har arbejdet med mindsetbaseret undervisning de seneste små 10 år og var blandt initiativtagerne til at introducere mindsetbaseret undervisning i Danmark. De seneste par år er interessen gået i retning af vedholdenhedens betydning for læringsudbyttet og mindsetbaseret ledelse. Allan er medforfatter til: Mindsetbaseret undervisning (2016), Vedholdenhed i skolen (2020) og Mindsetbaseret ledelse (2021). Allan er til daglig leder for en erhvervsskole i Herning-området og har en baggrund som underviser i historie og geografi.


3. marts 15:00-15:50 Keynote | Praksisfællesskaber i den digitale tidsalder

Den verdenskendte læringsteoretiker Etienne Wenger præsenterer i denne keynote den nyeste udvikling af sin sociale læringsteori om praksisfællesskaber og reflekterer over, hvordan teorien kan bringes i spil i en en tid hvor meget undervisning foregår digitalt. Præsentationen efterfølges af dialog og en Q & A-session med Jornalist Lotte Thor.

Etienne WengerEtienne Wenger er en uafhængig tænker, forsker og social læringsteoretiker. Han er mest kendt for sit arbejde med praksisfællesskaber og har fokuseret sit arbejde og studier på sociale læringssystemer for at forstå sammenhængen mellem viden, samfund, læring og identitet. Grundideen er, at menneskelig viden grundlæggende er en social handling.

Moderator, Lotte ThorJournalist tidligere nyhedsvært


4. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens programV. Lotte Thor, Journalist og tidligere nyhedsvært


4. marts 12:00-12:50 Mød Danmarks Tech-ambassadør i interview med Lotte Thor

I denne session vil Anne Marie Engtoft Larsen i samtale med Lotte Thor gøre os klogere på, hvorfor Danmark har en tech-ambassadør og hvorfor det er relevant for uddannelsesdanmark. Hvordan ser Anne Marie den globale udvikling inden for EdTech? Hvad tilbyder tech-virksomhederne lige om lidt? Kan danske virksomheder byde ind, og hvad kræver det af dem? Og hvad kan Anne Marie hjælpe dem med? Hvordan påvirker udviklingen i tech-branchen uddannelse generelt i DK og andre steder? Er det godt eller skidt? Og til slut vil Anne Marie komme ind på, om tech-giganterne passer godt nok på data og hvilke kompromiser, vi skal være parate til at indgå for at udnytte den nye ”ed-tech” bølge.

Anne Marie Engtoft


Anne Marie Engtoft Larsen
er Danmarks Tech-ambassadør med base i Silicon Valley, men dækker både USA, Kina og resten af verden. Anne Marie kom fra et job som ‘Lead, Technology and Sustainability’ i World Economic Forum. Hun er bl.a. medstifter af Student og Innovation House og uddannet MSc Development Management, London School of Economics and Political Science (LSE) & MSc International Business and Politics, Copenhagen Business School (CBS)

Lotte ThorJournalist og tidligere nyhedsvært


4. marts 16:00-16:50 Opsamlingsdebat med Lotte Thor og Jacob Fuglsang

I denne session samler konferencens to moderatorer op på en hel uge med læringsfestival. Hvad var højdepunkterne? Hvad var overraskende? Hvad lærte vi og hvad tager vi med videre? Perspektiver og vinkler bliver vendt i en spændende samtale mellem Lotte Thor og Jacob Fuglsang.

Lotte ThorJournalist og tidligere nyhedsvært

Jacob FuglsangJournalist og uddannelsesredaktør på Politiken

;