FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSEGense konferenceoplæg her på hjemmesiden fra den 1. april


1. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens program V. Jacob Fuglsang, Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken


1. marts kl. 12:00-12:50 Ministerdebat om erfaringer fra corona

Ser vi anderledes på hvad kvalitet er efter corona? I denne debat vendes erfaringer fra et år med corona, nødundervisning og nedlukninger - men hvad kan vi lære og hvilke erfaringer tager vi med fremover. I panelet sidder Pernille Rosenkrantz-Theil, Gordon Ørskov Madsen, Ole Heinager, Esther Vyff, Ane Qvortrup. Debatten modereres af Jakob Fuglsang.

Pernille Rosenkrantz-TheilBørne- og undervisningsminister

Esther Vyff PetersenEsther Vyff Petersen er formand for interesseorganisationen Danske Skoleelever. Esther Vyff Petersen gik i sommers ud af 9. klasse og har siden arbejdet som formand for Danske Skoleelever. Som formand repræsenterer Esther mere end 1.000 elevråd i hele landet. Esther har i sit formandsår fokus på det gode undervisningsmiljø og faglighed for alle.


Ane QvortrupAne Qvortrup er professor i almendidaktik og leder af Center for Gymnasieforskning på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Hun forsker i undervisnings- og læringsmiljøer og den måde, de løbende transformerer sig. Senest har hun forsket i online-undervisningen under Corona-krisen.  

Ole HeinagerOle Heinager er administrerende direktør på NEXT, en af landets store erhvervs- og gymnasieskoler. Derudover er Ole Heinager formand for Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier Lederne og sidder under covid19 nedlukningen med i undervisningsministeriets sektorfølgegrupper. 

Gordon Ørskov MadsenGordon Ørskov Madsen er formand for Danmarks Lærerforening siden september 2020. Gordon har været medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse siden 2007 og været formand for overenskomstudvalget siden 2010. Han er tidligere lærer på Hasle Skole ved Aarhus og har været kredsformand i Aarhus Lærerforening.

Moderator, Jacob FuglsangJournalist og uddannelsesredaktør på Politiken


1. marts 14:00-14:50 Faciliteret showcase om fjernundervisning på FGU

Case 1: Personlig og praksisnær fjernundervisning

FGU rummer en mangfoldighed af unge, hvoraf nogle har så store udfordringer, at de har svært ved at møde fysisk op på skolen.Dette kan eksempelvis skyldes social angst, autisme eller andre psykosociale problematikker. For denne særlige målgruppe udvikles et nyt undervisningskoncept for fjernundervisning.Bliv klogere på, hvordan nye digitale og virtuelle undervisningsforløb har fokus på at arbejde med elevens faglige, sociale og personlige kompetencer via et praksisorienteret undervisningsforløb.
v. Anders Bøhm 

Se slides fra oplæg (pdf)

 

Case 2: PASE som fjernundervisning - når indretning åbner døre

Bliv klogere på, hvordan fjernundervisning kan øge udfordrede elevers fysiske fremmøde. Vi tager udgangspunkt i et projekt, hvor eleverne arbejder praksisnært med at indrette et undervisningslokale, som imødekommer deres behov.
v. Birgitte Tremlett og Anne Marie Kjærsgaard Petersen 

Se slides fra oplæg (pdf)

 

Case 3: Praksisnær fjernundervisning i naturfag

I dette oplæg får du inspiration til, hvordan fjernundervisning i naturfag kan gøres praksisnær.Oplev hvordan en grøntsagshave kan motivere elever på forskellige destinationer, og gøre fjernundervisningen spændende og praksisnær.
v. Søren Anker Andersen

Se slides fra oplæg (pdf)


Anders BøhmAnders Bøhm er afdelingschef ved FGU Midt- og Østsjælland og har mange års erfaring med digitalisering, e-learning og virtuelle klasserum. Som tidligere fjernunderviser har han arbejdet med at udvikle individuelle og kreative IT-didaktiske forløb, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige, personlig og sociale kompetencer.

Birgitte TremlettBirgitte Tremlett er underviser og en del af projektteamet på FGU Trekanten.Birgitte har stor indsigt i og erfaring med undervisning i almene fag. Hun er en kompetent underviser, der har evner til at nytænke undervisning og tilpasse den til forskellige elevmålgrupper. I mange år har hun beskæftiget sig med unge, der ikke er uddannelsesparate – og hun har både praktisk og teoretisk erfaring med at tilrettelægge og udvikle undervisning til særligt denne elevmålgruppe.

Anne Marie KjærsgaardAnne Marie Kjærsgaard Petersen er underviser i dansk og PASE på FGU Trekanten, hvor hun også er projektleder på Succesfulde Overgange og Regionsprojekt PASE. Anne Marie er desuden uddannet cand.mag i Kultur & Formidling og har i en lang årrække undervist på sprogcentre. Kombinationen af hendes høje faglighed og erfaring med undervisning har hun brugt i praksis til at udvikle projekter og undervisningsmateriale til fagene PASE og dansk som andetsprog.

Søren A. AndersenSøren Anker Andersen underviser i almene fag på FGU Trekanten. Han er uddannet lærer og har en udpræget interesse for naturvidenskabelige fag og idræt. Søren har flere års erfaring med undervisning af unge, der har brug for støtte og retning. I den sammenhæng har han beskæftiget sig med fjernundervisning og det potentiale, som denne undervisningsform har.


1. marts kl. 15:00-15:50 Hvad kan vi lære af skolelukningerne under corona?

Hvad har underviserne gjort sig af erfaringer, og hvordan står det til med elever og kursisters læring, motivation og trivsel? I dette oplæg præsenterer EVA væsentligste resultater og konkrete tiltag fra deres undersøgelse på tværs af uddannelsesområderne. v. Anne Katrine Kamstrup, Seniorkonsulent ved EVA og ansvarlig for erfaringsopsamlingen, Chantal Pohl Nielsen

Se slides fra oplæg (pdf)

 

Anne Katrine KamstrupAnne Katrine Kamstrup er seniorkonsulent i enheden for ungdomsuddannelser på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Her har hun gennemført en række projekter med fokus på digitalisering af undervisning og digitale kompetencer på ungdomsuddannelsesområdet. Anne Katrine er uddannet antropolog og har en ph.d.-grad i uddannelsesforskning fra DPU, Aarhus Universitet.

Chantal PohlChantal Pohl Nielsen er chefkonsulent i grundskoleenheden på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Chantal Pohl Nielsen er projektleder for erfaringsopsamlingen. På EVA arbejder hun bl.a. med fleksible undervisningstilbud til elever med særlige behov. Hun har tidligere været med til at evaluere folkeskolereformen samt omstillingen til øget inklusion. Chantal er cand.polit., ph.d. fra Københavns Universitet.

 


1. marts 16:00-16:50 Showcase: Praksisbaseret undervisning på AGU

Projekt 1: Mennesker – Skæve eksistenser
Formålet med dette helhedsorienterede projekt er at komme med inspiration til didaktiske metoder og konkrete opgaver, så undervisningen vil blive mere praksisorienteret på AGU, hvor fagene dansk, engelsk, matematik og naturfag indgår, her med særligt fokus på dansk og engelsk.
v. Annelise Bedsted Dige og Helle Nielsen

Se slides fra oplæg (pdf)

Projekt 2: Praktivator - bilen som transportmiddel
I denne præsentation dykker vi ned i praksisbaseret undervisning. Vi giver konkrete eksempler på, hvilke læringsmuligheder der er i indkøbet af en brugt bil, og hvordan bilen kan danne grundlag for at styrke elevers faglige kompetencer.
V. Birgitte Tremlett og Anne Marie Kjærsgaard Petersen 


 

Se slides fra oplæg (pdf)


Annelise Bedsted DigeMit navn er Annelise Bedsted Dige, og jeg arbejder på FGU Nordvest i Thisted. Jeg har været med helt fra starten af, da jeg blev virksomhedsoverdraget fra VUC. Jeg blev færdiguddannet som lærer i 2012 og har arbejdet på Thy-Mors HF og VUC siden 2013. Jeg underviser til dagligt AGU i dansk og engelsk, og jeg har derudover dansk med HATU, Mad og tidligere haft dansk med OMSU, Byg og Bolig og Industri.

Helle NielsenHelle Nielsen er underviser på FGU Nordvest Thisted i fagene matematik på AGU, Handel og Mad og i naturfag på AGU og som PGU-valghold. Helle er uddannet industrilaborant i 1991 og uddannet folkeskolelærer i 2004. Har arbejdet i folkeskole og friskole inden FGU.

Birgitte TremlettBirgitte Tremlett er underviser og en del af projektteamet på FGU Trekanten.Birgitte har stor indsigt i og erfaring med undervisning i almene fag. Hun er en kompetent underviser, der har evner til at nytænke undervisning og tilpasse den til forskellige elevmålgrupper. I mange år har hun beskæftiget sig med unge, der ikke er uddannelsesparate – og hun har både praktisk og teoretisk erfaring med at tilrettelægge og udvikle undervisning til særligt denne elevmålgruppe.

Anne Marie KjærsgaardAnne Marie Kjærsgaard Petersen er underviser i dansk og PASE på FGU Trekanten, hvor hun også er projektleder på Succesfulde Overgange og Regionsprojekt PASE. Anne Marie er desuden uddannet cand.mag i Kultur & Formidling og har i en lang årrække undervist på sprogcentre. Kombinationen af hendes høje faglighed og erfaring med undervisning har hun brugt i praksis til at udvikle projekter og undervisningsmateriale til fagene PASE og dansk som andetsprog.


2. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens program V. Jacob Fuglsang, Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken


2. marts 12:00-12:50 Paneldebat: Påvirker digitalisering, data og tech-giganter hvordan vi tænker uddannelse?

Hvordan forstår vi pædagogik og uddannelse, når verden bliver mere digital og undervisningen går online? I denne modererede paneldebat bringer forskning, forvaltning og tech-giganter deres perspektiver på banen, når vi diskuterer, hvordan tech og data påvirker den måde, vi tænker undervisning og uddannelse på, og hvilken virkning de har på vores forståelse af undervisningens kvalitet, formål og succeskriterier

Morten OvesenMorten Ovesen er Industry Executive hos Microsoft Danmark og leder samarbejdet med hele grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Han har fokus på den strategiske udvikling af både læringsmiljøet og hverdagen for underviserne samt koblingen til resten af organisationen, fx i kommunerne. Morten har været hos Microsoft i 6 år.

Jesper Knoop HenriksenJesper Knoop Henriksen er Chef for Google for Education i Danmark og Island. Jesper Knoop-Henriksen har arbejdet med Googles uddannelsesaktiviteter i Norden de seneste 5 år, og har samarbejdet med skoler og kommuner om deres strategi og udnyttelse af læringsteknologi. Jesper er desuden en del af bestyrelsen i EdTech Denmark, som er en forening, der samler aktører fra forskningssektoren, samt den offentlige og private sektor, som alle beskæftiger sig med læringsteknologi. 


Lucas ConeLucas Cone er ph.d.-stipendiat på DPU, Aarhus Universitet og leder af det tværeuropæiske forskningsnetværk PRIVATOPIA. Lucas forsker i kommercielle interesser i uddannelsessektoren med særligt fokus på de globale tech-giganter. Han har delt sine perspektiver i bl.a. Deadline, Orientering, Politiken, Jyllands-Posten og Altinget samt udgivet bøger på MIT Press og Hans Reitzels Forlag.

Flemming EllingsenFlemming Ellingsen er ansat som centerchef for dagtilbuds- og skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune. Flemming står i spidsen for projektet Fremtidens skole, hvor der arbejdes med didaktiske og metodiske greb, som tilsammen sætter en læringsramme med en projektbaseret innovativ og virkelighedsnær dimension.

Martin ØstergaardMartin Østergaard Christensen er direktør for Børn og Unge i Aarhus Kommune, hvor ca. 65.000 børn hver dag går i dagtilbud, skole eller fritidstilbud. Han har tidligere været skoledirektør i Aalborg og børne- og unge direktør i Hjørring. Martin Østergaard Christensen deltager desuden i Kommunernes Teknologitænketank, som er nedsat af KL med formål om at sikre en fortsat tillidsfuld, gennemsigtig og ansvarlig udvikling i brugen af teknologi og data i kommunerne.

Moderator, Jacob FuglsangJournalist og uddannelsesredaktør på Politiken


2. marts 15:00-15:50 Relationer i en online tid

Det kan føles svært at skabe relationer, især når undervisningen foregår online. Bliv klogere på hvordan nogle undervisere har grebet det an, og de studerendes oplevelse heraf, når Lillian Buus fortæller om indsamlede erfaringer.

Se slides fra oplæg (pdf)

Lillian BuusLillian Buus er forskningsleder af program for Læring og IT på VIA University College. Lillian Buus har været involveret i undersøgelsen af erfaringerne med online undervisning under Covid-19 nedlukningen. Lillian fokuserer i sin forskning bl.a. på tilrettelæggelsen af digitalt medieret undervisning.


3. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens program V. Lotte Thor, Journalist og tidligere nyhedsvært


3. marts 12:00-12:50 Vedholdenhed i skolen – Viljen starter, hvor lysten slutter

Vedholdenhed er på mange måder en superpower, der giver stærke resultater i læringsøjemed, men som er kommet under pres med den hastige teknologiske udvikling med smartphones, streaming, konstant online tilgængelighed mv. Forskning har påvist at vedholdenhed kan trænes og opøves. Dette oplæg giver dig en indføring i teorien og forskningen bag vedholdenhed og hvordan man kan træne vedholdenhed i læringssituationer helt eksplicit. Det kan både være som et ”add on” i undervisningen, men også som en fuldt integreret del af den daglige undervisning.

Se slides fra oplæg (pdf)

Allan KortnumAllan Kortnum har arbejdet med mindsetbaseret undervisning de seneste små 10 år og var blandt initiativtagerne til at introducere mindsetbaseret undervisning i Danmark. De seneste par år er interessen gået i retning af vedholdenhedens betydning for læringsudbyttet og mindsetbaseret ledelse. Allan er medforfatter til: Mindsetbaseret undervisning (2016), Vedholdenhed i skolen (2020) og Mindsetbaseret ledelse (2021). Allan er til daglig leder for en erhvervsskole i Herning-området og har en baggrund som underviser i historie og geografi.


3. marts 15:00-15:50 Keynote | Praksisfællesskaber i den digitale tidsalder

Den verdenskendte læringsteoretiker Etienne Wenger præsenterer i denne keynote den nyeste udvikling af sin sociale læringsteori om praksisfællesskaber og reflekterer over, hvordan teorien kan bringes i spil i en en tid hvor meget undervisning foregår digitalt. Præsentationen efterfølges af dialog og en Q & A-session med Jornalist Lotte Thor.

Etienne WengerEtienne Wenger er en uafhængig tænker, forsker og social læringsteoretiker. Han er mest kendt for sit arbejde med praksisfællesskaber og har fokuseret sit arbejde og studier på sociale læringssystemer for at forstå sammenhængen mellem viden, samfund, læring og identitet. Grundideen er, at menneskelig viden grundlæggende er en social handling.

Moderator, Lotte ThorJournalist og tidligere nyhedsvært


4. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens programV. Lotte Thor, Journalist og tidligere nyhedsvært


4. marts 12:00-12:50 Mød Danmarks Tech-ambassadør i interview med Lotte Thor

I denne session vil Anne Marie Engtoft Larsen i samtale med Lotte Thor gøre os klogere på, hvorfor Danmark har en tech-ambassadør og hvorfor det er relevant for uddannelsesdanmark. Hvordan ser Anne Marie den globale udvikling inden for EdTech? Hvad tilbyder tech-virksomhederne lige om lidt? Kan danske virksomheder byde ind, og hvad kræver det af dem? Og hvad kan Anne Marie hjælpe dem med? Hvordan påvirker udviklingen i tech-branchen uddannelse generelt i DK og andre steder? Er det godt eller skidt? Og til slut vil Anne Marie komme ind på, om tech-giganterne passer godt nok på data og hvilke kompromiser, vi skal være parate til at indgå for at udnytte den nye ”ed-tech” bølge.

Anne Marie EngtoftAnne Marie Engtoft Larsen er Danmarks Tech-ambassadør med base i Silicon Valley, men dækker både USA, Kina og resten af verden. Anne Marie kom fra et job som ‘Lead, Technology and Sustainability’ i World Economic Forum. Hun er bl.a. medstifter af Student og Innovation House og uddannet MSc Development Management, London School of Economics and Political Science (LSE) & MSc International Business and Politics, Copenhagen Business School (CBS)

Lotte ThorJournalist tidligere nyhedsvært


4. marts 16:00-16:50 Opsamlingsdebat med Lotte Thor og Jacob Fuglsang

I denne session samler konferencens to moderatorer op på en hel uge med læringsfestival. Hvad var højdepunkterne? Hvad var overraskende? Hvad lærte vi og hvad tager vi med videre? Perspektiver og vinkler bliver vendt i en spændende samtale mellem Lotte Thor og Jacob Fuglsang.

Lotte ThorJournalist tidligere nyhedsvært

Jacob Fuglsang Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken

;