ERHVERVSUDDANNELSERGense konferenceoplæg her på hjemmesiden fra den 1. april


1. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens programv. Jacob Fuglsang, Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken  Ane QvortrupAne Qvortrup er professor i almendidaktik og leder af Center for Gymnasieforskning på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Hun forsker i undervisnings- og læringsmiljøer og den måde, de løbende transformerer sig. Senest har hun forsket i online-undervisningen under Corona-krisen.  

Ole HeinagerOle Heinager er administrerende direktør på NEXT, en af landets store erhvervs- og gymnasieskoler. Derudover er Ole Heinager formand for Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier Lederne og sidder under covid19 nedlukningen med i undervisningsministeriets sektorfølgegrupper. 

Gordon Ørskov MadsenGordon Ørskov Madsen er formand for Danmarks Lærerforening siden september 2020. Gordon har været medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse siden 2007 og været formand for overenskomstudvalget siden 2010. Han er tidligere lærer på Hasle Skole ved Aarhus og har været kredsformand i Aarhus Lærerforening.

Moderator, Jacob FuglsangJournalist og uddannelsesredaktør på Politiken


1. marts kl. 15:00-15:50 Hvad kan vi lære af skolelukningerne under corona?

Hvad har underviserne gjort sig af erfaringer, og hvordan står det til med elever og kursisters læring, motivation og trivsel? I dette oplæg præsenterer EVA væsentligste resultater og konkrete tiltag fra deres undersøgelse på tværs af uddannelsesområderne. v. Anne Katrine Kamstrup, Seniorkonsulent ved EVA og ansvarlig for erfaringsopsamlingen, Chantal Pohl Nielsen

Se slides fra oplæg (pdf)

Anne Katrine KamstrupAnne Katrine Kamstrup er seniorkonsulent i enheden for ungdomsuddannelser på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Her har hun gennemført en række projekter med fokus på digitalisering af undervisning og digitale kompetencer på ungdomsuddannelsesområdet. Anne Katrine er uddannet antropolog og har en ph.d.-grad i uddannelsesforskning fra DPU, Aarhus Universitet.

Chantal PohlChantal Pohl Nielsen er chefkonsulent i grundskoleenheden på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Chantal Pohl Nielsen er projektleder for erfaringsopsamlingen. På EVA arbejder hun bl.a. med fleksible undervisningstilbud til elever med særlige behov. Hun har tidligere været med til at evaluere folkeskolereformen samt omstillingen til øget inklusion. Chantal er cand.polit., ph.d. fra Københavns Universitet.

 


2. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens programv. Jacob Fuglsang, Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken


2. marts 12:00-12:50 Paneldebat: Påvirker digitalisering, data og tech-giganter hvordan vi tænker uddannelse?

Hvordan forstår vi pædagogik og uddannelse, når verden bliver mere digital og undervisningen går online? I denne modererede paneldebat bringer forskning, forvaltning og tech-giganter deres perspektiver på banen, når vi diskuterer, hvordan tech og data påvirker den måde, vi tænker undervisning og uddannelse på, og hvilken virkning de har på vores forståelse af undervisningens kvalitet, formål og succeskriterier

Morten OvesenMorten Ovesen er Industry Executive hos Microsoft Danmark og leder samarbejdet med hele grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Han har fokus på den strategiske udvikling af både læringsmiljøet og hverdagen for underviserne samt koblingen til resten af organisationen, fx i kommunerne. Morten har været hos Microsoft i 6 år.

Jesper Knoop HenriksenJesper Knoop Henriksen er Chef for Google for Education i Danmark og Island. Jesper Knoop-Henriksen har arbejdet med Googles uddannelsesaktiviteter i Norden de seneste 5 år, og har samarbejdet med skoler og kommuner om deres strategi og udnyttelse af læringsteknologi. Jesper er desuden en del af bestyrelsen i EdTech Denmark, som er en forening, der samler aktører fra forskningssektoren, samt den offentlige og private sektor, som alle beskæftiger sig med læringsteknologi. 


Lucas ConeLucas Cone er ph.d.-stipendiat på DPU, Aarhus Universitet og leder af det tværeuropæiske forskningsnetværk PRIVATOPIA. Lucas forsker i kommercielle interesser i uddannelsessektoren med særligt fokus på de globale tech-giganter. Han har delt sine perspektiver i bl.a. Deadline, Orientering, Politiken, Jyllands-Posten og Altinget samt udgivet bøger på MIT Press og Hans Reitzels Forlag.

Flemming EllingsenFlemming Ellingsen er ansat som centerchef for dagtilbuds- og skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune. Flemming står i spidsen for projektet Fremtidens skole, hvor der arbejdes med didaktiske og metodiske greb, som tilsammen sætter en læringsramme med en projektbaseret innovativ og virkelighedsnær dimension.

Martin ØstergaardMartin Østergaard Christensen er direktør for Børn og Unge i Aarhus Kommune, hvor ca. 65.000 børn hver dag går i dagtilbud, skole eller fritidstilbud. Han har tidligere været skoledirektør i Aalborg og børne- og unge direktør i Hjørring. Martin Østergaard Christensen deltager desuden i Kommunernes Teknologitænketank, som er nedsat af KL med formål om at sikre en fortsat tillidsfuld, gennemsigtig og ansvarlig udvikling i brugen af teknologi og data i kommunerne.

Moderator, Jacob FuglsangJournalist og uddannelsesredaktør på Politiken


2. marts 14:00-14:50 Klasseledelse og procesfacilitering

Hvordan fastholder man som lærer elevernes fokus - virtuelt og i virkeligheden? Tips og tricks til god klasseledelse. I dette oplæg får du inspiration, samt didaktiske værktøjer du kan anvende i din hverdag.


Lone ThomsenLone Thomsen underviser til daglig på TECHCOLLEGE i Aalborg på Frisøruddannelsen. Lone har bred undervisningserfaring på de forskellige niveauer i uddannelsen. Med sin praksisnære erfaring og et stærkt pædagogisk afsæt bidrager Lone til den pædagogiske udvikling og udfoldelse af læringskulturen på skolen. Lones fokus er bl.a. implementering af understøttende digital teknologi og et eksperimenterende undervisningsmiljø.

Kim Østergaard PetersenKim Østergaard Petersen, underviser på SOSU H. og med 20 års erfaring fra forskellige erhvervsskoler.Kim Østergaard Petersen har i de seneste 10 år arbejdet indgående med klasseledelse og procesfacilitering. I undervisningen har han haft fokus på at skabe gode overgange og tydelig struktur i klasserummet. Undervisningen har haft fokus på elevstyret læringsprocesser, og hvordan man som underviser faciliterer disse læringsprocesser.

Pia Jørgensen, moderatorPia Susanne Jørgensen er fagkonsulent i Børne og undervisningsministeriet - Styrelsen for undervisning og kvalitet. Hendes hovedområde er erhvervsuddannelserne, primært inden for servicefagene. Derudover er Pia ansat på en erhvervsskole som uddannelsesleder for faglærere.

Lene Smith, værtLene Smith er ansat som pædagogisk konsulent i STUK. Kommer fra en stilling som Projektleder / pædagogisk konsulent på EUC Nordvestsjælland. I STUK arbejder hun blandt andet med rådgivningsforløb på erhvervsskolerne i hele landet, men også med udvikling af undervisningen og praksis. Lene har været ansat i STUK siden august 2017.


2. marts 15:00-15:50 Relationer i en online tid

Det kan føles svært at skabe relationer, især når undervisningen foregår online. Bliv klogere på hvordan nogle undervisere har grebet det an, og de studerendes oplevelse heraf, når Lillian Buus fortæller om indsamlede erfaringer.

Se slides fra oplæg (pdf)

Lillian BuusLillian Buus er forskningsleder af program for Læring og IT på VIA University College. Lillian Buus har været involveret i undersøgelsen af erfaringerne med online undervisning under Covid-19 nedlukningen. Lillian fokuserer i sin forskning bl.a. på tilrettelæggelsen af digitalt medieret undervisning.


2. marts 16:00-16:50 Rollemodeller og faglig stolthed

Du vil blive draget ind i en verden om mål og mesterskabers betydning på elevernes dannelse og engagement.Med små anekdoter vil der blive vist en række motiverende værktøjer, der sætter fokus på brugen af rollemodeller og faglig stolthed.

Se slides fra oplæg (pdf)

Peter Johnny HansenPeter Johnny Hansen underviser og kreativ udvikler på Roskilde Tekniske Skole. Hans speciale er snedkeruddannelserne, hvor han med masser af nye ideer har sat et stort aftryk på udviklingen de sidste 30 år. Han har været drivkraften ved internationale projekter. Og siden 2014 har han fungeret som talenttræner, med 5 danske mesterskaber og internationale medaljer som resultat. 1 2018 blev han årets faglærer. Og i sin fritid er han en engageret sportsfisker!

 


3. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens program V. Lotte Thor, Journalist og tidligere nyhedsvært


3. marts 12:00-12:50 Vedholdenhed i skolen – Viljen starter, hvor lysten slutter

Vedholdenhed er på mange måder en superpower, der giver stærke resultater i læringsøjemed, men som er kommet under pres med den hastige teknologiske udvikling med smartphones, streaming, konstant online tilgængelighed mv. Forskning har påvist at vedholdenhed kan trænes og opøves. Dette oplæg giver dig en indføring i teorien og forskningen bag vedholdenhed og hvordan man kan træne vedholdenhed i læringssituationer helt eksplicit. Det kan både være som et ”add on” i undervisningen, men også som en fuldt integreret del af den daglige undervisning.

Se slides fra oplæg (pdf)

Allan KortnumAllan Kortnum har arbejdet med mindsetbaseret undervisning de seneste små 10 år og var blandt initiativtagerne til at introducere mindsetbaseret undervisning i Danmark. De seneste par år er interessen gået i retning af vedholdenhedens betydning for læringsudbyttet og mindsetbaseret ledelse. Allan er medforfatter til: Mindsetbaseret undervisning (2016), Vedholdenhed i skolen (2020) og Mindsetbaseret ledelse (2021). Allan er til daglig leder for en erhvervsskole i Herning-området og har en baggrund som underviser i historie og geografi.


3. marts 14:00-14:50 Praksisnær læring med IT

Bliv inspireret af undervisere, der har udviklet nye måder, som deres elever kan lære på, som supplement til den traditionelle boglige undervisning. Få konkrete eksempler på brug af podcast, video, QR og 360-gradersfilm med eksempler fra matematikundervisningen, kokkefaget samt handel, kontor og detail.


Anne Mette LundstrømAnne Mette Lundstrøm, specialkonsulent, Center for anvendelse af it i undervisningen(CIU). CIU’s Learning Factories udvikler viden om anvendelse af it i undervisningen sammen med lærere og for lærere på EUD. Besøg CIUs stand på Læringsfestivalen og deres digitale katalog på https://videnscenterportalen.dk/ciu/

Se slides fra oplæg om CiU (pdf)

Marie Borg LidbjergMarie Borg Lidbjerg er faglærer på ZBCs Kokke og Tjenerskole i Slagelse og konsulent på Den didaktiske Podcast - CIU. Marie er optaget af at udvikle undervisningsmateriale, der tilgodeser elevers forskellige læringsstile.

Se slides fra oplæg om podcast (pdf)

Flemming KastbjergFlemming Kastbjerg er uddannet lærer med linjefag i blandt andet matematik fra Hjørring Seminarium i 2002. Siden 2005 har han undervist i matematik på TECHCOLLEGE i Aalborg. Flemming underviser primært murerelever i matematik, men har også arbejdet med tømrer-, maler- og vvs-elever.

Se slides fra oplæg om QR og video

Bente ThomsenBente Thomsen er udviklingskonsulent og hovedforløbsunderviser på Business College Syd. Hun underviser elever inden for handel, kontor og detail.Siden 2019 har Bente beskæftiget sig med anvendelse af VR (virtual reality) og 360-gradersfilm i undervisningen, både som formidlingsredskab og som indhold for læring.


3. marts 15:00-15:50 Keynote | Praksisfællesskaber i den digitale tidsalder

Den verdenskendte læringsteoretiker Etienne Wenger præsenterer i denne keynote den nyeste udvikling af sin sociale læringsteori om praksisfællesskaber og reflekterer over, hvordan teorien kan bringes i spil i en en tid hvor meget undervisning foregår digitalt. Præsentationen efterfølges af dialog og en Q & A-session med Jornalist Lotte Thor.

Etienne WengerEtienne Wenger er en uafhængig tænker, forsker og social læringsteoretiker. Han er mest kendt for sit arbejde med praksisfællesskaber og har fokuseret sit arbejde og studier på sociale læringssystemer for at forstå sammenhængen mellem viden, samfund, læring og identitet. Grundideen er, at menneskelig viden grundlæggende er en social handling.

Moderator, Lotte ThorJournalist og tidligere nyhedsvært


3. marts 16:00-16:50 Styrket sammenhæng mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne

Ofte er det en udfordring for eleverne i erhvervsuddannelserne at skabe sammenhænge og koblinger mellem skole og praktik i deres vekseluddannelsesforløb.I dette oplæg vises konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med at skabe bedre sammenhænge i elevernes uddannelsesforløb  gennem dialog og egentlige opgaver på tværs af skole og praktik. v. Lektor Jan Bisgaard og chefkonsulent Pernille Hjermov som kommer fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE). De har begge gennemført  talrige undersøgelser og forskningsprojekter om sammenhænge og kobling mellem skole og praktik. I oplægget optræder to lærere, som har gode erfaringer fra arbejdet i praksis.


Se slides fra oplæg (pdf)


Jan BisgaardJan Bisgaard er lektor ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE).

Pernille HjermovPernille Hjermov er chefkonsulent ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE).

Mette Høst HansenMette Høst Hansen, Faglærer på afdelingen for Fødevare på CELF. Mette vil fortælle om et projekt, hvor de før start på skole og efter afslutningen på skolen har haft samtaler med praktikvejledere og elever på 2. hovedforløb, for at give praktikpladserne indblik i elevernes arbejde på skolen og tydeliggøre hvilke tiltag der vil gavne elevernes læring i praktikken.

Nis NicolaisenNis Nicolaisen, Underviser i offentlig forvaltning på Niels Brock. Nis har erfaring med at give eleverne hjemmeopgaver til deres praktikperioder, der medvirker til at skabe sammenhænge mellem skole og praktik. Nis vil fortælle, hvordan han arbejder med at rammesætte opgaverne, så de fremmer både elevernes læring og produktiviteten på praktikstederne.

 


4. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens programV. Lotte Thor, Journalist og tidligere nyhedsvært


4. marts 12:00-12:50 Mød Danmarks Tech-ambassadør i interview med Lotte Thor

I denne session vil Anne Marie Engtoft Larsen i samtale med Lotte Thor gøre os klogere på, hvorfor Danmark har en tech-ambassadør og hvorfor det er relevant for uddannelsesdanmark. Hvordan ser Anne Marie den globale udvikling inden for EdTech? Hvad tilbyder tech-virksomhederne lige om lidt? Kan danske virksomheder byde ind, og hvad kræver det af dem? Og hvad kan Anne Marie hjælpe dem med? Hvordan påvirker udviklingen i tech-branchen uddannelse generelt i DK og andre steder? Er det godt eller skidt? Og til slut vil Anne Marie komme ind på, om tech-giganterne passer godt nok på data og hvilke kompromiser, vi skal være parate til at indgå for at udnytte den nye ”ed-tech” bølge.

Anne Marie EngtoftAnne Marie Engtoft Larsen er Danmarks Tech-ambassadør med base i Silicon Valley, men dækker både USA, Kina og resten af verden. Anne Marie kom fra et job som ‘Lead, Technology and Sustainability’ i World Economic Forum. Hun er bl.a. medstifter af Student og Innovation House og uddannet MSc Development Management, London School of Economics and Political Science (LSE) & MSc International Business and Politics, Copenhagen Business School (CBS)

Lotte ThorJournalist tidligere nyhedsvært


4. marts 16:00-16:50 Opsamlingsdebat med Lotte Thor og Jacob Fuglsang

I denne session samler konferencens to moderatorer op på en hel uge med læringsfestival. Hvad var højdepunkterne? Hvad var overraskende? Hvad lærte vi og hvad tager vi med videre? Perspektiver og vinkler bliver vendt i en spændende samtale mellem Lotte Thor og Jacob Fuglsang.

Lotte ThorJournalist tidligere nyhedsvært

Jacob Fuglsang Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken

;