Kom med til Q&A-session med Etienne Wenger-Trayner

Dato: Den 20. maj
Tid: kl. 10:00-11:00
Sted: Arrangementet er virtuelt
Tilmelding: https://www.conferencemanager.dk/etiennewenger-trayner

Om sessionen
Etienne Wenger-Trayner var en af keynote speakerne på Læringsfestival online 2021. Mere end 1400 deltagere så med og stillede spørgsmål i chatten. Der var desværre ikke tid til at nå alle spørgsmål og den verdenskendte læringsteoretiker har derfor sagt ja til at deltage i en opfølgningssession, hvor der vil være mulighed for at få svar på nogle af de ting, der ikke blev diskuteret under seneste session, men også stille nye spørgsmål i chatten.
Vi vil rigtig gerne invitere alle lærere, undervisere, lærerstuderende og andre med interesse i læringsteori til at deltage og benytte sig af denne unikke mulighed for at kommunikere direkte med en af de mest anerkendte læringsteoretikere.

Du kan se eller gense sessionen med Etienne Wenger-Trayner, sammen med alle de øvrige konferenceoplæg her.

Sessionen bliver varetaget af Cristina Sacara-Gulløv, som er lektor cand. Pæd. I pædagogisk psykologi, og knyttet forskningsafdelingen ved UC SYD. Cristina har undervist i både lærer- og pædagoguddannelsen og er særlig interesseret i udviklingen af tværfaglige praksisfællesskaber.

Hvis du har spørgsmål af praktisk karakter kan du kontakte Eva Marie Ottow på eva.marie.ottow@stil.dk.


Gæst | Etienne Wenger-TraynerEtienne Wenger-Trayner er en uafhængig tænker, forsker og social læringsteoretiker. Han er mest kendt for sit arbejde med praksisfællesskaber og har fokuseret sit arbejde og studier på sociale læringssystemer for at forstå sammenhængen mellem viden, samfund, læring og identitet. Grundideen i hans arbejde er, at menneskelig viden grundlæggende er en social handling.

Vært | Cristina Sacara-GulløvCristina Sacara-Gulløv er lektor cand. Pæd. I pædagogisk psykologi, og knyttet forskningsafdelingen ved UC SYD. Cristina har undervist i både lærer- og pædagoguddannelsen og er særlig interesseret i udviklingen af tværfaglige praksisfællesskaber. I forbindelse med tværprofessionelle indsatser har hun tidligere publiceret artiklerne: ”PPR som katalysator for det inkluderende team samarbejde” (UVM), ”Lærernes og pædagogernes samarbejde er afgørende for inklusion” I Liv i skolen, nr. 2/2016; ”Pædagogers samarbejde med lærerne – Paradokser mellem skolepraksis og skolereformen fra 2014”. I Hjermitslev, H.H. et al (red)(2017): Professionsdannelse på tværs – samarbejde og faglighed i og omkring den nye folkeskole; samt Pædagogen i det tværfaglige samarbejde om den understøttende undervisning (2017), I: Schultz. A og Jesper von Seelen (red): En skole i bevægelse – læring, trivsel og sundhed.

 

;